Reading Pushkin, supporting Putin. Russian literature and the Kremlin’s nation-building agenda

Poesjkin lezen, Poetin steunen. De Russische literatuur en de nation-building agenda van het Kremlin
Start - End 
2018 - 2021 (ongoing)
Type 
Department(s) 
Department of Languages and Cultures
Other institution(s) 
Russian Department of Leiden University
Research Period 
Research Region 
Research Language 
Additional tags 
Russia
Russian literature
Post-soviet nostalgia
National identity
Crisis of reading
Globalization
Literary canon
Cultural politics

Tabgroup

Abstract

This project explores recent efforts by the Russian state to restore the flowering reading culture of Soviet times. The purpose of this policy is not fighting declining reading figures, but to unite the nation around Russian literature as a symbol of national identity. This research project shows how Russia is ideologically and culturally manifesting itself in a rapidly changing world.

Het onderzoek richt zich op recente pogingen van de Russische staat om de bevolking meer “echte” literatuur te laten lezen en zelfs de bloeiende leescultuur uit de Sovjettijd te herstellen. Dit beleid beoogt echter niet zo zeer om de “ontlezing” tegen te gaan, als wel de natie te verenigen rond de (klassieke) Russische literatuur als symbool van nationale identiteit. Door de promotie van het lezen te analyseren als een vorm van identiteitspolitiek, biedt dit onderzoek nieuwe inzichten in de manier waarop Rusland zich ideologisch en cultureel wenst te profileren in een snel veranderende wereld.

People

Supervisor(s)

Phd Student(s)