The rhetoric of democracy. Elites and popular power in second sophistic literature

Democratische retoriek, elites en de macht van het volk in de literatuur van de tweede sofistiek
Start - End 
2014 - 2018 (ongoing)
Type 
Department(s) 
Department of History
Department of Literary Studies
Research Focus 

Tabgroup