Wooden archaeological artifacts from Flanders from the prehistory till modern times

Houten artefacten uit Vlaanderen van de Steentijd tot de Nieuwe Tijd
Start - End 
2021 - 2022 (ongoing)
Department(s) 
Department of Archaeology
Research group(s) 
Research Focus 
Research Region 

Tabgroup

Abstract

Wood is the most important renewable raw material throughout human history. However, wooden archaeological objects are rarely studied and little is known on (pre)historic use of wood, compared to other materials such as stone and ceramics. The aim of this project is to make an inventory of wooden artifacts recovered during archaeological excavations in Flanders to facilitate future research of these objects. The information from the inventory will be made publicly available through the online database WOODAN. Based on this inventory, a synthesis will be made of wood use in material culture since prehistory.

Hout is de belangrijkste hernieuwbare grondstof doorheen de menselijke geschiedenis. Houten archeologische voorwerpen worden echter zelden bestudeerd en er is weinig bekend over het (pre)historische gebruik van hout in vergelijking met andere materialen zoals steen en keramiek. Het doel van dit project is om een inventaris op te maken van houten artefacten die tijdens archeologische opgravingen in Vlaanderen zijn teruggevonden om toekomstig onderzoek naar deze objecten te promoten. De informatie uit de inventaris zal worden openbaar gemaakt via de online database WOODAN. Op basis van deze inventarisatie zal tevens een synthese gemaakt worden van houtgebruik in de materiële cultuur  in Vlaanderen sinds de prehistorie.

People

Supervisor(s)

External(s)

Natalie Cleeren

Natalie Cleeren-Archeologisch Conservatie

Provinciaal Archeologisch Depot (PAD) Antwerpen

Stephan Nicolaij

Qursi Software

Silke Lange

BIAX Consult

Jelte van der Laan

Cambium Botany

Erfgoeddepot Ename Oost-Vlaanderen

Publications