GICAS - Ghent Interdisciplinary Centre for Art and Science

GICAS
Vakgroep(en) 
Vakgroep Kunst-, Muziek- en Theaterwetenschappen

Tabgroup

Over

The research group Ghent Interdisciplinary Centre for Art and Science (GICAS) is a collaboration between members of the Faculties of Arts and Philosophy (Art History, Archaeology, History), Sciences (Analytical Chemistry) and Architecture and Engineering (Image Processing). Research concentrates on material aspects of works of art, with special focus on painting from the Low Countries (15th -17th centuries). The Centre applies both imaging as image processing techniques, as well as material analysis with respect to art historical questions and applications in conservation and restoration.

De onderzoeksgroep Ghent Interdisciplinary Centre for Art and Science (GICAS) is een samenwerkingsverband tussen leden van de Faculteiten Letteren en Wijsbegeerte (Kunstwetenschappen, Archeologie, Geschiedenis), Wetenschappen (Analytische Chemie) en Architectuur en Ingenieurswetenschappen (Image Processing). Het onderzoek concentreert zich op materiƫle aspecten van kunstvoorwerpen, met bijzondere aandacht voor de schilderkunst van de Nederlanden (15e-17e eeuw). Het centrum past zowel beeldvormings- en beeldverwerkingstechnieken als materiƫle analyses toe t.b.v. kunsthistorische vragen en toepassingen in conservatie en restauratie.

Onderzoekers

Leden

Projecten