The effect of linguistic wrapping on customer outcomes. A closer look at interpersonal strategies in German and UK B2C complaint management

Het effect van de talige verpakking op percepties, ervaringen en gedrag van klanten. Een studie van interpersoonlijke strategieën in klachtenbehandeling in een Duitse en Britse B2C context
Begin - Einde 
2017 - 2021 (lopend)
Vakgroep(en) 
Department of Translation, Interpreting and Communication

Tabgroup