Comprehensive integration of linguistic features in a human inspired speech recognition architecture

Integratie van linguïstische kennis is een op het menselijk brein geïnspireerde spraakherkenningsarchitectuur
Begin - Einde 
2017 - 2021 (lopend)
Vakgroep(en) 
Vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie

Tabgroup