Drowning landscapes along the Scheldt. Threat or opportunity? Shifting prehistoric land-use along changing waterways during the early and middle holocene

Verdronken landschappen langs de Schelde. Bedreiging of opportuniteit? Evolutie van prehistorisch landgebruik langs veranderende waterlopen tijdens het vroeg- en midden-holoceen
Begin - Einde 
2017 - 2020 (lopend)
Vakgroep(en) 
Vakgroep Archeologie

Tabgroup