Aristocratic women artists in Belgium, 1830-1914

Adellijke kunstenaressen in België, 1830-1914
Begin - Einde 
2013 - 2018 (lopend)
Type 
Vakgroep(en) 
Vakgroep Kunst-, Muziek- en Theaterwetenschappen
Andere instituten 
KULeuven
Onderzoeksgebied 
Trefwoorden 
Gender
Women artists
Amateur

Tabgroup

Abstract

In the 19th century, the arts, like music, were an obligatory part of the education of young girls from the upper classes. Some of these young women developed a careers as professional artists, but most saw the arts as an art d'agrément. This research focuses on this last group and more specifically on the aristocratic female amateur artists in Belgium between 1830 and 1914. The central question is how these women practiced their art? This question will be answered through an examination of their personalities, their art education, the exhibition possibilities, the purpose and the reception of their oeuvre.

Supervisor: prof. dr. Katlijne Van der Stighelen (KULeuven, Kunstwetenschap)

Co-supervisor: prof. M. Sterckx (UGent)

In de negentiende eeuw waren de kunsten, net als muziek, een vast onderdeel in de opvoeding van meisjes uit de hogere klassen. Een aantal van hen ontwikkelden een loopbaan als professionele kunstenares, maar de meesten beschouwden de kunsten als een liefhebberij. Dit onderzoek focust op deze laatste groep, met als casus de adellijke amateurkunstenaressen in België tussen 1830 en 1914. De centrale vraag is hoe deze vrouwen de kunstbeoefening invulden. Hierbij zal aandacht zijn voor het persoonlijkheidsprofiel, de opleiding, de tentoonstellingsmogelijkheden, de bestemming en de receptie van de werken.

Onderzoekers

Co-promotor(en)

Externe medewerkers

Wendy Wiertz

KULeuven

Katlijne Van der Stighelen

KULeuven