In-between identities. Generation 1.5 in Moroccan immigrants’ literature in Spain

Begin - Einde 
2023 - 2027 (lopend)
Type 
Vakgroep(en) 
Vakgroep Letterkunde
Onderzoeksgebied 
Tijdsperiode 

Tabgroup

Abstract

In recent years, migration has become one of the defining features and preoccupations of European societies and a prominent literary theme. During the 1970s and 1980s, Spain experienced a wave of Moroccan migration that peaked at the beginning of the 1990s. Representations of Moroccan immigrants in Spanish media and literature have tended to be negative, shaped by a long history of tension between the two countries going back to al-Andalus, the Spanish-Moroccan War and the Spanish protectorate in Morocco. Recent years, however, have seen the emergence of a group of Moroccan immigrant writers who offer a more nuanced portrait of the figure of the immigrant and of the experience of migration. Most of these writers belong to what sociologists call generation 1.5, the generation that experienced the migration process as children accompanying their parents. This project examines how these authors represent generation 1.5 in their works and more specifically how they negotiate their multilingual environment, how they appropriate genres and oral traditions of both countries and how they depict the intergenerational dynamics of migration as well as its impact on subject formation. This interdisciplinary research, moreover, seeks to probe the relevance of the sociological concept of generation 1.5 to the field of literary studies.

In de laatste jaren, is migratie een van de bepalende kenmerken en bekommernissen van de Europese samenleving geworden, evenals een prominent literair thema. In de jaren 70 en 80 kende Spanje een golf van Marokkaanse migratie, die een hoogtepunt bereikte aan het begin van de jaren 90. Het beeld van Marokkaanse immigranten was gewoonlijk negatief in de Spaanse media en literatuur omdat het beïnvloed werd door een lange geschiedenis van spanningen tussen beide landen. Deze gaat terug tot al-Andalus, de Spaans-Marokkaanse oorlog, en het Spaanse protectoraat in Marokko. De afgelopen jaren, echter, was er de opkomst van Marokkaanse immigrantenschrijvers die een genuanceerdere voorstelling van de figuur van de immigrant en van zijn ervaring met migratie weergeven. De meeste van deze schrijvers behoren tot wat sociologen generatie 1.5 noemen: de generatie die destijds als kind samen met hun ouders het migratieproces heeft ervaren. Dit project zal onderzoeken hoe deze schrijvers de ervaring van generatie 1.5 voostellen in hun werk. Specifieker zal het onderzoek nagaan hoe deze schrijvers omgaan met hun meertalige omgeving, hoe ze zich de verschillende genres en orale tradities van beide landen toe-eigenen en hoe ze de intergenerationele dynamiek van migratie en de impact ervan op identiteitsvorming weergeven. Dit interdisciplinaire onderzoek zal bovendien trachten de relevantie van het sociologische concept van generatie 1.5 binnen het vakgebied van de literatuurwetenschap te peilen.

Onderzoekers

Promotor(en)

Doctoraatsstudent(en)