Bilingual education Dutch - Flemish Sign Language

Tweetalig onderwijs Nederlands - Vlaamse Gebarentaal
Begin - Einde 
2022 - 2023 (afgewerkt)

Tabgroup

Abstract

This project includes scientific research into the effectiveness of bilingual inclusive education for VGT-signing children and its practical implementation, with the aim of supporting a qualitative organizational form in Flanders. Marieke Kusters and Dr. Beatrijs Wille examined which organizational form(s) can be considered effective, which are workable within the Flemish context, and how high-quality language development of both languages (Dutch-VGT) can be guaranteed. In addition, subject didactic issues related to language learning in VGT-signing children were examined. The research resulted in a research report, a starters guide and policy advice (website to follow).

The R&D project was financed by the Department of Education & Training and was a collaboration between KU Leuven, Ghent University, the Flemish Sign Language Center VGTC and Arteveldehogeschool.

Dit project omvat het wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van tweetalig inclusief onderwijs voor VGT-talige kinderen en de praktische uitwerking ervan, met als doel een kwalitatieve organisatievorm te ondersteunen in Vlaanderen. Marieke Kusters en dr. Beatrijs Wille gingen na welke organisatievorm(en) als effectief beschouwd kunnen worden, welke werkbaar zijn binnen de Vlaamse context, hoe een kwaliteitsvolle taalontwikkeling van beide talen (Ned-VGT) gewaarborgd kan worden. Daarnaast werden ook vakdidactische vraagstukken i.v.m. het taalleren bij VGT-talige kinderen onderzocht. Het onderzoek resulteerde in een onderzoeksrapport, een startersgids en beleidsadvies (website volgt).

Het O&O-project werd gefinancierd vanuit het departement Onderwijs & Vorming en was een samenwerking tussen KU Leuven, Universiteit Gent, het Vlaams GebarentaalCentrum en Arteveldehogeschool.

Onderzoekers

Postdoctorale medewerker(s)