Celbeton Dendermonde 1957–75. Sanctuary for art and criticism

Celbeton Dendermonde 1957–75. Vrijplaats voor kunst en kritiek
Begin - Einde 
2023 - 2023 (afgewerkt)
Vakgroep(en) 
Vakgroep Kunst-, Muziek- en Theaterwetenschappen

Tabgroup

Abstract

"Thorn in the unwieldy body of general indifference and in the eye of the official cultural chamber servants. Since every city possesses its cellars, attics or huts for its artists; since Dendermonde did not yet have that and was almost truly asleep with decency, we have, in order to bring this city back from its medieval forgetfulness, and perhaps to give it a fame again; established a HUT FOR AVANTGARDE ARTISTS."

With this announcement, Kunstkring Celbeton in Dendermonde was launched. On the initiative of the Dendermonde educator and writer Adolf Merckx and the Wichelse poet Werner Verstraeten, a special program of exhibitions, lectures, musical performances, theater and film shows is kicked off on July 21, 1957.

Thus, popular cafe ''t Zaaltje' (Gentse steenweg 110) soon became a pole of attraction and meeting place for thinkers and doers. Hugo Claus and Luc Peire, Louis Paul Boon and Roger Raveel, Simon Vinkenoog and Raoul De Keyser, these are just a few of the names of prominent artists and authors who have contributed to its operation. Celbeton also provides the stage for cutting-edge cultural and social debates, including on censorship, anarchism and environmental degradation. Due to the relocation of the Dender estuary, café 't Zaaltje is demolished in 1971. Celbeton moves to other locations but in 1975, after 19 years, it disappears as one of the most talked-about projects in Dendermonde's cultural history.

The exhibition carefully reconstructs the history of Celbeton. The expo includes a complete timeline from 1957 to 1975 and nineteen striking moments from as many years of operation.

Separate sections are set up for literature and visual art - the two main artistic disciplines covered by Celbeton. Finally, ample attention is paid to the figure of Adolf Merckx, co-founder and driving force of the Dendermond art circle.

"Doorn in het logge lichaam van de algemene onverschilligheid en in het oog van de officiële cultuurkamerdienaars. Daar elke stad zijn kelders, zolders of hutten voor zijn kunstenaars bezit; daar Dendermonde dat nog niet had en bijna werkelijk insliep van deftigheid, hebben wij, om deze stad weer uit haar middeleeuwse vergeethoek te halen, en haar misschien weer een bekendheid te geven; een HUT VOOR AVANTGARDE KUNSTENAARS opgericht."

Met deze aankondiging gaat Kunstkring Celbeton in Dendermonde van start. Op initiatief van de Dendermondse onderwijzer en schrijver Adolf Merckx en de Wichelse dichter Werner Verstraeten wordt op 21 juli 1957 de aftrap gegeven van een bijzonder programma van tentoonstellingen, lezingen, muziekoptredens, theater- en filmvoorstellingen.

Zo wordt volkscafé ‘’t Zaaltje’ (Gentse steenweg 110) al snel een aantrekkingspool en ontmoetingsplaats voor denkers en doeners. Hugo Claus en Luc Peire, Louis Paul Boon en Roger Raveel, Simon Vinkenoog en Raoul De Keyser, het zijn slechts enkele namen van prominente kunstenaars en auteurs die een bijdrage aan de werking hebben geleverd. Daarnaast vormt Celbeton ook het podium voor culturele en maatschappelijke debatten op het scherp van de snee, onder meer over censuur, anarchisme en milieuverloedering. Door de verplaatsing van de Dendermonding wordt café 't Zaaltje in 1971 gesloopt. Celbeton wijkt uit naar een andere locaties maar in 1975, na 19 jaar verdwijnt het als één van de meest spraakmakende projecten in de culturele geschiedenis van Dendermonde.

In de tentoonstelling wordt de historie van Celbeton zorgvuldig gereconstrueerd. De expo omvat een volledige tijdlijn van 1957 tot 1975 en negentien markante momenten uit evenveel werkingsjaren.

Voor literatuur en beeldende kunst ­— de twee belangrijkste kunstdisciplines die in Celbeton aan bod kwamen — worden aparte secties opgezet. Ruime aandacht wordt tenslotte besteed aan de figuur van Adolf Merckx, mede-oprichter en de drijvende kracht van de Dendermondse kunstkring.

Onderzoekers

Promotor(en)