Ceramic synchronisms in middle bronze age crete

Begin - Einde 
2023 - 2026 (lopend)
Vakgroep(en) 
Vakgroep Archeologie
Onderzoeksgebied 
Land/Regio 
Trefwoorden 
Ceramics

Tabgroup

Abstract

The Middle Bronze Age in Crete is a period of demographic expansion, stunning material cultural production, and growing interaction with the broader Eastern Mediterranean. The archaeological deposits associated with this period produced large amounts of pottery that have made it possible to establish the Middle Minoan IA to Middle Minoan IIIB ceramic sequence in the different Protopalatial and early Neopalatial sites on the island (ca. 2050-1600 BCE). In this framework, and considering the bulk of the material, ongoing refinements to the Minoan ceramic typology, and new research issues pertaining to continuity and upheaval throughout this long period, the objective of the project is to synchronise major historical events in Middle Bronze Age Crete, based on the study of a selection of key unpublished palatial deposits.

De midden-bronstijd op Kreta is een periode van demografische expansie, verbluffende materiële culturele productie en groeiende interactie met het bredere oostelijke Middellandse Zeegebied. De archeologische contexten in verband met deze periode hebben grote hoeveelheden aardewerk opgeleverd die het mogelijk gemaakt hebben om de Midden-Minoïsche IA tot Midden-Minoïsche IIIB keramische reeks op te stellen in de verschillende Protopalatiale en vroege Neopalatiale locaties op het eiland (ca. 2050-1600 v.Chr.). Binnen dit kader, en rekening houdend met het overgrote deel van het materiaal, de voortdurende verfijningen van de Minoïsche keramische typologie en nieuwe onderzoeksthema’s rond continuïteit en onrust gedurende deze lange periode, betracht dit project de belangrijkste historische gebeurtenissen in Kreta uit de Midden-Bronstijd te synchroniseren, gebaseerd op de studie van een selectie van belangrijke niet-gepubliceerde vorstelijkecontexten.

Onderzoekers

Promotor(en)

Postdoctorale medewerker(s)

Externe medewerkers

Luca Girella

Iro Mathioudaki