De Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden als een literair en cultureel entrepôt voor de zeventiende-eeuwse Britse letterkunde (1603-1688)

De Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden als een literair en cultureel entrepôt voor de zeventiende-eeuwse Britse letterkunde (1603-1688)
Begin - Einde 
2007 - 2011 (afgewerkt)
Type 
Onderzoeksgebied 
Tijdsperiode 
Trefwoorden 
Comparative literature
English literature

Tabgroup

Abstract

to be completed

De insulaire houding van de Britse literaire historiografie staat een correct begrip van de  continentale inbedding van haar literatuur in de weg. Afgezien van enkele (ver)oude(rde) overzichten [bv. Upham 1908, Randall and Williams 1977], genre- [bv. Sells 1955, Loftis 1959, Prescott 1978] en gevalstudies [bv. Brown 1933], is de schatplichtigheid van de 17de-eeuwse Britse letterkunde aan de literaturen van het Europese continent tot op heden sterk onderbelicht gebleven. Het ‘entrepôt’- project wil het multinationale literaire ideeëngoed, dat door de in de Zuidelijke en Noordelijke Nederlanden verblijvende Britten in de periode 1603-88 geassimileerd werd en doorgegeven aan de 'nationale' literatuur, nader bestuderen. In tegenstelling tot de traditionele ‘invloedenstudie’, die vaak gericht is op een comparatief onderzoek van canonieke auteurs [bv. Dryden en Corneille, Wycherley en Calderón], zal hier de aandacht uitgaan naar de receptie, verwerking en transmissie van literaire thema's, opvattingen en stijlen via diverse cultuurcentra binnen de publieke en particuliere ruimte in de Nederlanden [bv. vorstelijke hoven, adellijke huishoudens, kunsthandels, drukkerijen-uitgeverijen]. Deze specifieke invalshoek zal bijdragen tot een accuratere inschatting van de 'Europese' dimensie van de contemporaine Britse letterkunde.

Onderzoekers

Promotor(en)