Do small words make a difference? Investigating the effects of gender-neutral pronouns on mental gender representations and perceptions of text quality in Dutch, French and Norwegian

Maken kleine woorden het verschil? Een onderzoek naar de effecten van genderneutrale pronomina op mentale genderrepresentaties en percepties van tekstkwaliteit in het Nederlands, Frans en Noors
Begin - Einde 
2023 - 2027 (lopend)
Vakgroep(en) 
Vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie

Tabgroup

Abstract

Although gender-neutral 3rd person pronouns (3PPs) are increasingly appearing in media discourse, studies of how readers interpret and evaluate them are currently still scarce. This project therefore aims at conducting a series of experimental studies in three languages in which gender-neutral 3PPs have recently been introduced, viz. Dutch, French and Norwegian. We will investigate three possible uses of gender-neutral 3PPs in these three languages: (1) for reference to nonbinary individuals, (2) for generic reference and (3) for specific gender-hiding reference. For all 3 types of usage we will investigate the effects of gender-neutral 3PPs on readers’ mental gender representations and on their perceptions of text quality. In assessing these effects, we will take into account respondents’ familiarity with gender-neutral 3PPs and their attitudes towards nonsexist language and the gender binary. We will also investigate the influence of cueing (i.e. explicitly drawing the reader's attention to the gender-neutral referential strategy in the text). In this way, we will assess the potential of gender-neutral 3PPs in Dutch, French and Norwegian. By comparing three different languages, we will get into view cross-linguistic and cross-cultural differences that affect the chances at success of gender-neutral 3PPs. Our ultimate goal is to inform theories on language reform and prescriptivism, and to contribute to an empirical basis for debates on gender-inclusive language use.

Hoewel genderneutrale pronomina van de 3de persoon (P3P) steeds vaker opduiken in mediadiscours, is onderzoek naar de interpretatie en evaluatie ervan door lezers nog schaars. Dit project beoogt daarom een reeks experimentele studies in 3 talen waarin recent genderneutrale P3P zijn geïntroduceerd: Nederlands, Frans en Noors. In deze talen onderzoeken we 3 mogelijke gebruiksvormen van genderneutrale P3P: (1) voor specifieke verwijzing naar niet-binaire individuen, (2) voor generieke verwijzing en (3) voor specifieke gender-verbergende verwijzing. Voor alle 3 gebruiksvormen onderzoeken we de effecten van genderneutrale P3P op de mentale genderrepresentaties van lezers en op hun percepties van tekstkwaliteit. Bij de beoordeling van deze effecten houden we rekening met de vertrouwdheid van de respondenten met genderneutrale P3P en hun attitudes tegenover niet-seksistisch taalgebruik en de gendertweedeling. We onderzoeken ook de invloed van cueing (d.w.z. het expliciet attenderen van de lezer op de genderneutrale referentiële strategie in de tekst). Op die manier hopen we de kansen van genderneutrale P3P in het Nederlands, Frans en Noors in te schatten. Door 3 talen te vergelijken, krijgen we een beeld van de crosslinguïstische en crossculturele verschillen die de slaagkansen van genderneutrale P3P beïnvloeden. Het einddoel is theorieën over taalhervorming en prescriptivisme te onderbouwen en bij te dragen tot een empirische basis voor debatten over genderinclusief taalgebruik.

Onderzoekers

Promotor(en)

Co-promotor(en)

Doctoraatsstudent(en)

Externe medewerkers

Tiziana Jäggi

Département de Psychologie - Université de Fribourg

Ute Gabriel

Department of Psychology - Norwegian University of Science and Technology

Pascal Gygax

Département de Psychologie - Université de Fribourg
Publicaties