Ghent mapped

Gent gemapt
Begin - Einde 
2020 - 2023 (lopend)
Vakgroep(en) 
Vakgroep Geschiedenis
Andere instituten 
Book Tower - Ghent University
STAM - Stadsmuseum Gent
Huis van Alijn
Industriemuseum
Erfgoedcel Gent
Amsab - Instituut voor Sociale Geschiedenis
Liberas
Onderzoeksgebied 
Land/Regio 
Taal 
Trefwoorden 
Public history
Heritage
cultural heritage
Urban history
linked open data

Tabgroup

Abstract

Gemapt' is a geotemporal platform for sharing, presenting and using digital heritage collections in function of a participatory heritage work. This project is developed with a focus on Ghent: 'Ghent Gemapt'. It breaks through the barriers between the storage institutions, reunites fragmented collections and connects them with histories and stories of Ghent and its inhabitants. With the city library De Krook as its centre, the map spreads out over the whole of Ghent.

Thanks to the digitisation efforts of recent years, a critical mass of digital heritage collections is available. This project explores what institutions and users can do with them and what the challenges are. Ghent Gemapt places archive and heritage collections on a digital city map to reconnect them with each other, with the city and with the inhabitants of Ghent. The starting point is that all types of data and heritage can be localised and that geo-referencing and annotation are attractive forms of access for the user. Phase 1 will deliver a proof of concept for a geotemporal presentation platform, grafted onto the area around De Krook. In phase 2 and 3, Gent Gemapt will be rolled out across the city and connected to participatory activities by the partners.

The technical story is a cocktail of IIIF, Linked Open Data, Omeka, MADOC, Neatline, an urban gazetteer...

Ghent Gemapt is a team effort of developers, heritage workers and public historians from the Boekentoren, Archief Gent, STAM Gent, Erfgoedcel Gent, Huis van Alijn, Industriemuseum, Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis, Liberas and the Ghent Centre for Digital Humanities. The development and coordination are done by GhentCDH of UGent.

Ghent Gemapt is funded by a project grant for cultural heritage cooperation by Flanders and through an investment by CLARIAH-Flanders - Open Humanities Service Infrastructure. The project started in September 2020 and will last until August 2023. After three years, Ghent Gemapt will pass to the partners.

‘Gemapt’ is een geotemporeel platform voor het delen, presenteren en gebruiken van digitale erfgoedcollecties in functie van een participatieve erfgoedwerking. Dit project wordt ontwikkeld met een focus op Gent: ‘Gent Gemapt’. Het doorbreekt de schotten tussen de bewaarinstellingen, herenigt gefragmenteerde collecties en verbindt ze met geschiedenissen en verhalen van Gent en Gentenaars. Vanuit de stadsbibliotheek De Krook als middelpunt deint de kaart uit over heel Gent.

Dankzij de digitaliseringsinspanningen van de afgelopen jaren is een kritische massa aan digitale erfgoedcollecties voorhanden. Dit project verkent wat instellingen én gebruikers hier vervolgens mee kunnen doen en wat de uitdagingen zijn. Gent Gemapt plaatst archief- en erfgoedcollecties op een digitale stadskaart om ze opnieuw te verbinden met elkaar, met de stad en met de Gentenaar. Het uitgangspunt is dat alle soorten data en erfgoed te lokaliseren zijn en dat georeferentie en annotatie voor de gebruiker aantrekkelijke ontsluitingsvormen zijn. Fase 1 levert een proof of concept op van een geotemporeel presentatieplatform, geënt op de buurt rond De Krook. In fase 2 en 3 wordt Gent Gemapt uitgerold over heel de stad en verbonden met participatieve activiteiten van de partners.

Het technische verhaal is een cocktail van IIIF, linked Open Data, Omeka, MADOC, Neatline, een urban gazetteer…

Gent Gemapt is een team effort van ontwikkelaars, erfgoedwerkers en publiekshistorici bij de Boekentoren, Archief Gent, STAM Gent, Erfgoedcel Gent, Huis van Alijn, Industriemuseum, Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis, Liberas en het Ghent Centre for Digital Humanities. De ontwikkeling en coördinatie gebeuren door het GhentCDH van de UGent.

Gent Gemapt wordt gefinancierd met een projectsubsidie voor cultureel-erfgoedwerking door Vlaanderen en via een investering van CLARIAH-Vlaanderen – Open Humanities Service Infrastructure. Het project ging van start in september 2020 en duurt tot augustus 2023. Na drie jaar gaat Gent Gemapt over naar de partners.

Onderzoekers

Promotor(en)

Doctoraatsstudent(en)

Onderzoeker(s)

Externe medewerkers

Sarah Eloy

Boekentoren - Ghent University

Hendrik Defoort

Universiteitsbibliotheek

Technische medewerker(s)

Publicaties