Greek tragedy in Argentinean theatre. Presence and manipulation of the classical model in contemporary adaptations

Más allá del mythos trágico. La estructura dramática de las Antígonas hispánicas desde una mirada aristotélica (Voorbij de tragische mythos. Een Aristotelische invalshoek op dramatische structuur in Spaanstalige Antígonas)
Begin - Einde 
2006 - 2011 (afgewerkt)
Type 
Onderzoeksgebied 
Tijdsperiode 
Trefwoorden 
Greek literature
Latin literature
Spanish literature
Intertextuality
Tragedy

Tabgroup

Abstract

to be completed

De centrale onderzoeksvraag van dit project kan als volgt omschreven worden: hoe wordt de klassieke erfenis door middel van de oude praktijk van herlezen en herschrijven toegeëigend en vernieuwd door 20ste eeuwse Argentijnse dramaturgen?

Methodologisch kunnen twee fasen onderscheiden worden:

a) Door middel van een intertekstuele analyse zullen de herschreven stukken in verband gebracht worden met hun klassieke bron.

b) Door middel van een contextuele analyse worden de vernieuwingen  en manipulaties tegenover de oorspronkelijke tragedie in de sociopolitieke en culturele context geplaatst.

Dit onderzoek kadert in het project: De receptie en verwerking van de Klassiek Grieks-Latijnse culturele erfenis in Spaans-Amerikaanse literatuur, dat de specifieke bijdrage bestudeert die de universele beeld- en vormentaal van de klassieke traditie levert bij de uitdrukking van specifieke nationale problemen in Spaans-Amerika.

Onderzoekers

Doctoraatsstudent(en)