The heritage of the psalms in Byzantine penitential poetry

Begin - Einde 
2018 - 2022 (lopend)
Type 
Vakgroep(en) 
Vakgroep Letterkunde
Andere instituten 
KU Leuven

Tabgroup

Abstract

The thesis aims to study the actual influence of the Psalms on Byzantine poetry, with a special attention to penitential poems (κατανυκτικά), since this kind of poetry shares with the Psalms peculiar elements related to self-expression and contrition. Important for this influence is the connection between psalms and catanyctic hymnography in liturgy, in particular during the Lent period; hence, this research will also consider liturgical poems and rituals. Obviously, a fundamental step will also be the study of Patristic sources and exegetic literature, in order to understand how the Psalms were read and interpreted by Byzantines.

Deze dissertatie heeft tot doel om de invloed van de psalmen op de Byzantijnse poëzie te bestuderen, met speciale aandacht voor gedichten van boetedoening (κατανυκτικά), aangezien deze gedichten gemeenschappelijke elementen vertonen met de psalmen, op het vlak van zelfexpressie en berouw. Essentieel is het verband tussen psalmen en katanyktische hymnografie in de liturgie, vooral tijdens de vastenperiode; om die reden zal dit onderzoek ook liturgische gedichten en rituelen in ogenschouw nemen. Een belangrijke stap is vanzelfsprekend ook de studie van patristische bronnen en exegetische literatuur, zodat we kunnen begrijpen hoe de psalmen gelezen en geïnterpreteerd werden door de Byzantijnen.

Onderzoekers

Promotor(en)

Co-promotor(en)

Doctoraatsstudent(en)

Externe medewerkers

Stefano Parenti

Pontificio Ateneo S. Anselmo-Universität Regensburg