The iconography of gods and demons in the art of ancient Mesopotamia

De iconografie van goden en demonen in de kunst van het oude Mesopotamië
Begin - Einde 
2019 - 2020 (lopend)
Vakgroep(en) 
Vakgroep Archeologie
Onderzoeksgebied 
Land/Regio 
Trefwoorden 
Gods
Goddesses
Demons
Religion
Mythology

Tabgroup

Abstract

The fascinating world of Babylonian and Assyrian gods and demons in the art of Ancient Mesopotamia serves as the foundation for this didactical publication-project.  A richly illustrated handbook will make the meaning and iconography of the Mesopotamian world of gods easily accessable to both students and interested lay-men.

Next to image-sources from the "classical" Sumerian-Babylonian tradition, recently published archaeaological finds will also be included.


Burney Reliëf/"Koningin van de Nacht", ca. 1792-1750 v. Chr., terracotta, 49,5 x 37 x 4,8 cm, Londen, British Museum, 2003,0718.1 (© The Trustees of the British Museum).

Dit is slechts één van de vele intrigerende voorstellingen uit Mesopotamië die te maken heeft met de godenwereld;  De afgebeelde naakte vrouw kan door haar gehoornde kroon als godin geïdentificeerd worden.  Ze werd echter nog altijd niet met zekerheid geïdentificeerd.  Vaak wordt aangenomen dat het om Ishtar gaat, voornamelijk vanwege de vleugels, de leeuwen waarop ze staat en de staaf en ring die ze in haar linkerhand houdt.  Even vaak echter wordt ze aanzien als de zus van Ishtar, Ereshkigal, de koningin van de Onderwereld (daarom ook dat men naar het reliëf verwijst als een afbeelding van de "Koningin van de Nacht").  Er zijn echter geen andere afbeeldingen bekend waarop Ereshkigal staat afgebeeld met de staaf en ring in haar hand, of met leeuwen of uilen.

De fascinerende wereld van de Babylonische en Assyrische goden en demonen in de kunst van het Oude Mesopotamië vormt de basis voor dit didactisch publicatieproject.  In een rijk geïllustreerd handboek zal de betekenis en iconografie van de Mesopotamische godenwereld voor studenten en geïnteresseerde leken vlot toegankelijk voorgesteld worden.

Naast de beeld-bronnen uit de "klassieke" Sumerisch-Babylonische overlevering zullen ook recent gepubliceerde archeologische vondsten besproken worden.

Onderzoekers

Onderzoeker(s)

Publicaties