The ideology of romanità in Italian fascism. Cornerstone of the creation of the romano-fascist identity

De ideologie van de romanità in het Italiaanse fascisme. Bouwsteen in de creatie van de romano-fascistische identiteit
Begin - Einde 
2002 - 2006 (afgewerkt)
Type 
Onderzoeksgebied 
Tijdsperiode 
Trefwoorden 
Italian literature
Latin literature
Reception studies
Ideology
Fascism

Tabgroup

Abstract

to be completed

Dit onderzoek heeft als doel de receptie van de antieke (Griekse en vooral Romeinse) tijd in het denken van Benito Mussolini te analyseren: welke aspecten ervan komen aan bod, wat is de evolutie hierin, in hoeverre is er sprake van ge/misbruik? Dit gebeurt a.d.h.v. een close reading van de Opera Omnia di Benito Mussolini, maar uiteraard zullen de resultaten ook geconfronteerd worden met reeds bestaande studies over het fascisme, zijn ideologie en cultuur, in het bijzonder de zogeheten "romanità". Daarnaast zal ook archiefmateriaal, aanwezig in het Archivo Centrale dello Stato te Rome, helpen om licht te werpen op de houding van classici tijdens de ventennio (het gaat hier meer bepaald over de correspondentie zoals die kan worden aangetroffen in de Segretaria Particolare del Duce). Momenteel wijst alles erop dat er sprake was van een tweerichtingsverkeer: classici, historici en archeologen schikten zich naar de propagandistische noden van il duce, maar zij verstonden ook de kunst het regime te beïnvloeden. Deze culturalistische benadering van een van de ideologische bases van het Italiaanse fascisme beoogt een waardevolle bijdrage te leveren aan de studie van het fascisme.