The image of the city of Ghent in the nineteenth-century topographic-historical collection of Pierre-Jacques Goetghebuer

Het beeld van de stad Gent in de negentiende-eeuwse topografisch-historische collectie van Pierre-Jacques Goetghebuer
Begin - Einde 
2021 - 2025 (lopend)
Type 
Vakgroep(en) 
Vakgroep Kunst-, Muziek- en Theaterwetenschappen
Vakgroep Geschiedenis

Tabgroup

Abstract

Het onderzoek heeft als doel meer inzicht te verkrijgen in het ontstaan, de evolutie en het belang (zowel vroeger als vandaag) van de collectie van architect Pierre-Jacques Goetghebuer (1788-1866), die tussen 1820 en 1866 meer dan 4250 stukken (prenten, aquarellen, kaarten, plannen en boeken) verzamelde over zijn geboortestad Gent. De verzameling werd door de stad voor het stadsarchief aangekocht en werd gedurende de tweede helft van de negentiende eeuw met ander beeldmateriaal (onder meer de verzamelingen Van Lokeren en De Keyser) aangevuld. Het grootste deel van de collectie bevindt zich op dit moment in de Atlas Goetghebuer in Archief Gent. Een aantal stukken is onder meer opgenomen in andere instellingen zoals het STAM en de universiteitsbibliotheek.

Onderzoekers

Promotor(en)

Co-promotor(en)

Doctoraatsstudent(en)