Local communities between the cracks of history. Changing traditions, materiality and regional networks in the (former) Roman North during the 5th century

Lokale gemeenschappen tussen de plooien van de geschiedenis. Veranderende tradities, materialiteit en regionale netwerken in het (voormalig) Romeinse Noorden tijdens de 5e eeuw
Begin - Einde 
2021 - 2023 (lopend)
Vakgroep(en) 
Vakgroep Archeologie
Onderzoeksgebied 
Tijdsperiode 
Land/Regio 

Tabgroup

Abstract

The 5th century marks the transition from the Roman to the Medieval world, an essential turning point in European history. However, when we try to identify it in the archaeological record of the (former) Roman North, we can only deliver a handful of evidence. While 5th century archaeological material is not absent, the general picture of how local communities lived and interacted with each other on a daily basis, remains very much obscure. This invisibility of the 5th century is caused by a lack of diagnostic material culture and an unclear historical and societal framework. The limitations in understanding the materiality of this pivotal century is related to its position between the Roman and Early Medieval archaeological disciplines. As a
result, the 5th century is neither fully Roman or Medieval, but a vague stretch of time without clear identity, structure or coherent culture. This project aims to address this issue by studying the materiality of various post-Roman/pre-Merovingian communities. Regional material fingerprints will be explored based on the study of burial and settlement assemblages from a selection of military, central and rural settlement sites. The project offers a novel perspective by focusing on cultural traditions, socio-economic diversifiication and organisation, and will add much-needed data to improve our capacity to date and identify the 5th century in the material record.

De 5e eeuw markeert de overgang van de Romeinse naar de Middeleeuwse periode, een essentieel keerpunt in de Europese geschiedenis. Wanneer we dit echter in het archeologisch bestand van het (voormalige) Romeinse Noorden proberen te duiden, kunnen we vaak maar een handvol bewijs voorleggen. Ondanks dat het 5e eeuwse materiaal niet afwezig is, blijft het beeld van het dagelijks leven van lokale gemeenschappen onduidelijk. De onzichtbaarheid van de 5e eeuw is het gevolg van een gebrek aan diagnostisch materiaal en de afwezigheid van een helder historisch en sociaal
kader. Bovendien kan het gebrek aan vooruitgang gekoppeld worden aan de positie van de 5e eeuw tussen twee archeologische disciplines: het is niet volledig Romeins, noch Middeleeuws; het is slechts een vaag stuk tijd zonder identiteit, structuur of samenhangende cultuur. Dit project wil dit probleem aankaarten met een studie naar de materialiteit van post-Romeinse/pre-Merovingische gemeenschappen. Regionale patronen in vondstmateriaal zullen verkend worden gebaseerd op de studie van graf- en nederzettingsmateriaal uit militaire, centrale en rurale contexten. Het project biedt een nieuw perspectief door te concentreren op culturele tradities, socio-economische diversificatie en organisatie, en zal essentiële informatie aanleveren om de 5e eeuw beter te kunnen dateren en herkennen in het materiële bestand.

Onderzoekers

Promotor(en)

Postdoctorale medewerker(s)

Publicaties