Mountains, mobility and memory

Begin - Einde 
2021 - 2024 (lopend)
Vakgroep(en) 
Vakgroep Archeologie
Onderzoeksgebied 
Land/Regio 

Tabgroup

Abstract

The Apennine mountain chain in Italy is often described as a crossroads of cultures during the pre-Roman Metal Ages (ca. 3000-300 BC), but archaeologists know little about how, why and where people moved through these mountains. Research of pre-Roman communities in these highlands is traditionally focused on longdistance connectivity and exchange networks, as well as the emergence of large settlement centers. Local socio-economic systems of mountain occupation, the practicalities of upland mobility, and the resilience of Apennine communities in changing environmental and political situations remain obscure through persistent research biases towards easily accessible lowland zones.
The Mountains, Mobility and Memory (MoMoMe) project investigates Metal Age mobility and occupation in the Apennines by reconstructing the spaces of human activity through time. This is done on the basis of legacy data and newly acquired information on sites, pathways, activity ranges, and restrictions to movement. Two mountain landscapes in the Central and Southern Apennines are investigated with non-invasive archaeological and geophysical techniques, ethnographic studies of recent and present users of the landscape, and botanical and pedological studies of past human impact. The aim of the research is to integrate the mountainous backbone of Italy in models of Metal Age societies and to fine-tune archaeological methodologies for the study of marginal landscapes.
 

De Apennijnen worden vaak omschreven als een kruispunt vanculturen in de pre-Romeinse Metaaltijden (ca. 3000-300 vChr), maar archeologen weten weinig over hoe, waarom, en waar pre- en protohistorische mensen zich door deze bergen bewogen. Onderzoek naar voor-Romeinse gemeenschappen in het Apennijnse gebergte richt zich van oudsher op lange-afstandscontacten, uitwisselingsnetwerken, en de opkomst van centrale nederzettingen in de dalen. Hierdoor blijven lokale aspecten van prehistorisch leven in de bergen onderbelicht, waaronder economische activiteiten in het hooggebergte, praktische aspecten van reizen door de Apennijnen, en de veerkracht van berggemeenschappen onder veranderende klimatologische en politieke omstandigheden.
Dit project onderzoekt mobiliteit en landgebruik in twee Apennijnse berggebieden door de ruimtelijke patronen van menselijke activiteit
door de tijd heen te reconstrueren. Dit gebeurt op basis van bestaande en nieuwe informatie over sites, routes, afstanden, en fysieke en culturele restricties. Twee berggebieden in Centraal en Zuid-Italië worden onderzocht met behulp van niet-invasieve archeologische en geofysische technieken, etnografische observaties van recente en huidige gebruikers, en gegevens over klimaat en omgeving. Het doel van het onderzoek is om de centrale bergketen van Italië te integreren in modellen van samenlevingen tijdens de Metaaltijden, alsmede het verfijnen van archeologische methodiek voor de studie van marginale landschappen.

Onderzoekers

Postdoctorale medewerker(s)

Publicaties