Ontwikkeling van een toolkit breed evalueren secundair onderwijs competenties Nederlands

Toolkit breed evalueren secundair onderwijs
Begin - Einde 
2013 - 2013 (afgewerkt)
Trefwoorden 
Assessment
Language assessment

Tabgroup

Abstract

De overheid biedt toolkits aan ter ondersteuning van leerkrachten Nederlandstaalbeleidscoördinatorenzorgcoördinatoren en scholen bij de keuze van evaluatiemethodes voor de competenties Nederlands.

De nadruk in de toolkits ligt op breed evalueren: van alle sterktes en zwaktes, alle talenten en mogelijkheden vanuit verschillende perspectieven, op verschillende momenten, met verschillende evaluatie-instrumenten en in verschillende situaties.