People@War

Begin - Einde 
2024 - 2030 (lopend)
Vakgroep(en) 
Vakgroep Geschiedenis
Onderzoeksgebied 

Tabgroup

Abstract

People @ War. A social history of the Second World War and its Remembrance in Belgium is a joint initiative by the State Archives / CegeSoma and Ghent university within the framework of the FEDTWIN program of the Belgian Science Policy Office. Thanks to the funding a long-term research project, the expertise of a federal scientific institution and of a university is combined and deepened.

People @ War is aimed at studying the manner in which "ordinary people" have experienced the Second World War and its aftermath. The project addresses an increasing social demand for information and will provide digital tools and other instruments to help bring scientific research and the results it yields closer to the large public.

The individual files held by the judicial and administrative authorities form the basis for the analysis of four groups of the Belgian population whose lives are directly affected by the war and occupation from 1940 to decades afterwards: 1. collaborators, 2. war victims and labour in Germany, 3. resistants and 4. soldiers. Together, they made up about 15% of the population at the time.

The key issue that is examined bears on people's capacity of action during the social crisis of the years of war and on the post-war struggle for recognition. The analysis measures how the 1940s impacted people's individual curriculum, their families and social environment. How did people cope with war and occupation, and with its legacy? Which interactions took place with agents of administrative and judicial authorities?

Based on this bottom-up research strategy, from individuals to society, People @ War is geared to writing a new all-encompassing social history of the Second World War in Belgium, thereby spurring the societal and political debate about the long-term impact of the Second World War, with a view to the eightieth anniversary of the Second World War (2025). Furthermore, the extensive and systematic prospection and exploration of sources contributes to improving their accessibility and interpretation. Finally, by developing customized digital tools, access to sources becomes more user-friendly for relatives, researchers and the large public.

People@War. A social history of the Second War and its Remembrance in Belgium is een gezamenlijk initiatief van het Rijksarchief/CegeSoma en de Universiteit Gent in het kader van het FEDTWIN-programma van het federale wetenschapsbeleid. Door financiering van een langlopend onderzoeksproject combineert en versterkt het de expertise van een federale wetenschappelijke instelling en een universiteit.

People@War onderzoekt hoe ‘gewone mensen’ de Tweede Wereldoorlog en zijn nasleep beleefden. In antwoord op de toenemende maatschappelijke vraag naar informatie ontwikkelt het digitale en andere instrumenten om het wetenschappelijk onderzoek naar het grote publiek te vertalen.

Individuele dossiers van gerechtelijke en administratieve autoriteiten leggen de basis voor de analyse van vier verschillende groepen van de Belgische bevolking waarvan het leven rechtstreeks is beïnvloed door oorlog en bezetting, van 1940 tot decennia daarna: 1. collaborateurs, 2. oorlogsslachtoffers en arbeiders in Duitsland, 3. verzetsstrijders en 4. militairen. Samen gaat het over ongeveer vijftien procent van de toenmalige bevolking.

De centrale vraagstelling focust op het handelingsvermogen van mensen in de maatschappelijke crisis van de oorlogsjaren en de naoorlogse strijd voor erkenning. De analyse meet de impact van de jaren veertig op het leven van individuen, families en hun omgeving. Hoe gaan mensen om met oorlog, bezetting en de erfenis ervan? Welke interacties zijn er met de actoren van de bestuurlijke en gerechtelijke instellingen?

Vanuit dit bottom-up onderzoeksperspectief werkt People@War aan een nieuwe alomvattende sociale geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in België, ten bate van het maatschappelijke en politieke debat over de lange-termijnimpact van de Tweede Wereldoorlog en de herdenking van tachtig jaar na de Tweede Wereldoorlog in 2025. Daarnaast dient de grootschalige, systematische prospectie en exploratie van deze bronnen ook tot een betere ontsluiting en interpretatie ervan. De ontwikkeling van op maat gemaakte digitale hulpmiddelen zet in op een gebruiksvriendelijke toegang tot informatie voor de nabestaanden, onderzoekers en het brede publiek in het algemeen.

Onderzoekers

Onderzoeker(s)