Postmodern transformations of the tragedy and the tragic world-view. Peter Verhelst's ficton and drama

Over het postmoderne statuut van de klassieke tragedie en de tragische visie. Peter Verhelsts romans en theater(teksten)
Begin - Einde 
2010 - 2015 (afgewerkt)
Type 
Tijdsperiode 
Trefwoorden 
Dutch literature
Tragedy
Mythology

Tabgroup

Abstract

to be completed

Onderzoekers

Promotor(en)

Doctoraatsstudent(en)