The Real Artworld? Transgressive Behavior and Contemporary Dance (Education).

Begin - Einde 
2023 - 2026 (lopend)

Tabgroup

Abstract

The project The Real Artwold? conducts pioneering research on the interplay between the labor conditions of contemporary dance artists and contemporary dance aesthetics. In the 21st century, contemporary dance in the European context is a heterogeneous artistic field that experiments with a broad range of alternative approaches to choreography. Contemporary dance artists are mostly precarious workers, whose labor is largely organized in a social, flexible, semi-formal, international, and project- based system. This project combines dance studies and sociology to trace the interrelations between the labor conditions and aesthetics within contemporary dance and particularly focuses on how these interrelations begin to grow already before entering the real artworld, within higher education in contemporary dance. The Real Artworld? starts from the hypothesis that the nature of contemporary dance along with the complex social structure of the dance world easily lead to transgressive behavior, such as racial discrimination and sexual harassment. The project brings together multidisciplinary research methods, combining interviews, focus groups and observations with performance analysis and critical dance theory to examine how the different experiences in relation to cultural identity and gender issues in higher education and the professional field permeate contemporary dance aesthetics, and vice versa, how the predominant aesthetics reproduce, criticize or challenge these precarious conditions.

Dit project verricht baanbrekend onderzoek naar de wisselwerking tussen de arbeidsomstandigheden van hedendaagse danskunstenaars en de esthetiek van hedendaagse dans. Hedendaagse dans in de Europese context is een heterogeen artistiek veld dat experimenteert met een breed scala aan alternatieve benaderingen van choreografie. Hedendaagse danskunstenaars zijn meestal precaire werkers, grotendeels georganiseerd in een sociaal, flexibel, semi-formeel, internationaal en projectmatig systeem. Dit project combineert dansstudies en sociologie om de interrelaties tussen de arbeidsomstandigheden en de esthetiek binnen de hedendaagse dans te traceren en richt zich in het bijzonder op hoe deze interrelaties al beginnen te groeien in het hoger onderwijs voordat danskunstenaars de echte kunstwereld betreden. Het project vertrekt van de hypothese dat de aard van hedendaagse dans samen met de complexe sociale structuur van de danswereld gemakkelijk leiden tot grensoverschrijdend gedrag, zoals raciale discriminatie en seksuele intimidatie. Het project brengt multidisciplinaire onderzoeksmethoden samen, waarbij interviews, focusgroepen en observaties worden gecombineerd met performance-analyse en kritische danstheorie om te onderzoeken hoe de verschillende ervaringen rond culturele identiteit en genderkwesties in het hoger onderwijs en werkveld doordringen tot de hedendaagse dansesthetiek, en vice versa, hoe de overheersende esthetiek deze omstandigheden reproduceert, bekritiseert of uitdaagt.

Onderzoekers

Postdoctorale medewerker(s)