The reception of classical mythology in Dutch children's literature (1970-today). An ideology-critical analysis

De receptie van de klassieke mythologie in de Nederlandstalige jeugdliteratuur (1970-heden). Een ideologie-kritische benadering
Begin - Einde 
2007 - 2014 (afgewerkt)
Type 
Onderzoeksgebied 
Tijdsperiode 
Trefwoorden 
Dutch literature
Greek literature
Mythology
Youth literature
Reception studies
Education

Tabgroup

Abstract

to be completed

Onderzoekers

Promotor(en)