Space for Philippe Van Snick. Physical and digital space for the conservation and public disclosure of the archives of Philippe Van Snick (1968-1990)

Ruimte voor Philippe Van Snick. Fysieke en digitale ruimte voor het bewaren en publiek ontsluiten van het archief Philippe Van Snick (1968-1990)
Begin - Einde 
2023 - 2024 (lopend)
Vakgroep(en) 
Vakgroep Kunst-, Muziek- en Theaterwetenschappen
Andere instituten 
Ghent Center for Digital Humanities (GhentCDH)
Gentse Universiteitsbibliotheek, De Boekentoren
Centrum voor Kunstarchieven (CKV)
Onderzoeksgebied 
Tijdsperiode 
Land/Regio 
Taal 
Trefwoorden 
Artist Archives
Archival research
Archival conservation
Digital humanities
Digital Art History

Tabgroup

Abstract

The project 'Space for Philippe Van Snick. Physical and Digital Space for the Conservation and Public Disclosure of the archives of Philippe Van Snick (1968-1990)' is a pilot project of Legacies, Art and Heritage.

With the prospect of the donation of the archives of the artist to the Ghent University Library, the vzw Archief Philippe Van Snick sets out an exemplary trajectory for the transition of the artist's archives from private ownership towards public disclosure, in collaboration with the research group KB45 (Art in Belgium since sinds 1945), Boekentoren, GhentCDH (Ghent Center for Digital Humanities) en het CKV (Centrum voor Kunstarchieven).

https://www.vlaanderen.be/cjm/sites/default/files/2023-07/Beslissing%20pilootprojecten_nalatenschappen%20kunstenerfgoed.pdf

 

Het project 'Ruimte voor Philippe Van Snick. Fysieke en digitale ruimte voor het bewaren en publiek ontsluiten van het archief Philippe Van Snick (1968-1990)' is een pilootproject nalatenschappen Kunstenerfgoed.

Met het oog op de schenking van het archief van de kunstenaar aan de Gentse Universiteitsbibliotheek zet de vzw Archief Philippe Van Snick een exemplarisch traject uitzetten voor de transitie van een kunstenaarsarchief van private bewaring naar een publieke ontsluiting, in samenwerking met de onderzoeksgroep KB45 (Kunst in België sinds 1945), Boekentoren, GhentCDH (Ghent Center for Digital Humanities) en het CKV (Centrum voor Kunstarchieven).

https://www.vlaanderen.be/cjm/sites/default/files/2023-07/Beslissing%20pilootprojecten_nalatenschappen%20kunstenerfgoed.pdf

Onderzoekers

Promotor(en)

Co-promotor(en)

Onderzoeker(s)

Externe medewerkers

Benedicte Goesaert

Marijke De Keukeleire

Veerle Soens

Vandenhove Centre for Architecture and Art - Ghent University

Hendrik Defoort

Universiteitsbibliotheek