A study of BIYO, an endangered Chinese ethnic minority language of the Lolo-Burmese family. Language documentation and an analytical approach to the system of discourse markers in contact with Southwestern Mandarin

Een onderzoek van BIYO, een bedreigde taal van een etnische minoriteit van de Lolo-Birmaanse taalfamilie. Taaldocumentatie en analyse van het systeem van discourse partikels in contact met zuidwestelijk Mandarijn Chinees
Begin - Einde 
2021 - 2025 (lopend)
Vakgroep(en) 
Vakgroep Talen en Culturen
Onderzoeksgebied 
Tijdsperiode 
Land/Regio 
Trefwoorden 
Biyo language
Hani language
Lolo-Burmese
Southwestern China
Yunnan
Endangered languages
Cartographic approach
modal markers
Discourse markers

Tabgroup

Abstract

This project aims at documenting the endangered BIYO language (Hani group of the Lolo-Burmese language family), spoken by ethnic minorities in scattered locations of Southwestern Yunnan Province of China. Nowadays, the language is very rarely transmitted to the younger generation which prefers Chinese or English as daily means of communication. As such, the language community is continuously shrinking and the language is on the verge of becoming extinct.
The project aims at preserving BIYO and its cultural heritage, by documenting its lexicon and grammar, based on two field studies conducted in Bixi Town and Keman Village of Mojiang County. The material will be collected through audio and video recordings of dialogues and traditional genres narrated by BIYO speakers, such as myths and historical narratives, descriptions of festivals and handicrafts. In addition, we will produce video recordings of important rituals, related to nature deities and significant events in life (such as birth, naming ceremonies, funerals, etc.).
The material will be transcribed and linguistically analyzed, as such creating an archive of the language, which can be used by both BIYO members and linguists. In particular, we will conduct a thorough study of the highly complex system of modal particles / discourse markers. We will try to categorize and describe them, and show how they interact and in which ways they have been influenced by Southwestern Mandarin. Our analysis of the modal system will be based on the Cartographic approach within generative grammar.

Dit onderzoeksproject betreft onderzoek van een bedreigde minderheidstaal, het BIYO, een taal van de Hani groep binnen de Lolo-Birmaanse taalfamilie. De taal wordt gesproken door etnische minderheden op verspreide locaties in de zuidwestelijke deel van de Yunnan provincie in China. Vandaag wordt BIYO nog zeer zelden doorgegeven aan de jongere generatie die de voorkeur geeft aan Chinees of Engels in de dagelijkse communicatie. Als gevolg daarvan krimpt de taalgemeenschap en dreigt de taal uit te sterven. Dit project beoogt de BIYO taal te documenteren en het cultureel erfgoed te bewaren. De documentatie van het lexicon en de grammatica zijn gebaseerd op twee veldstudies die in twee locaties zullen uitgevoerd worden. Het veldstudie materiaal wordt verzameld door audio en video opnames van dialogen, traditionele mondelinge literatuurgenres, bijvoorbeeld mythen en historische verhalen, beschrijvingen van festivals en handwerk, en video opnames van religieuze rituelen en belangrijke gebeurtenissen. Het audio materiaal wordt getranscribeerd en het lexicon en de grammatica geanalyseerd. Het resulterende corpus van de taal kan zowel door BIYO leden als door linguïsten gebruikt worden. Daarnaast zullen wij een grondige onderzoek naar het complexe systeem van modale partikels uitvoeren. Een belangrijk aspect is de categorisering van de partikels, hun interactie, en de vraag op welke manier ze werden beïnvloed door zuidwestelijk Mandarijn.

Onderzoekers

Promotor(en)

Doctoraatsstudent(en)

Onderzoeker(s)

Externe medewerkers

Jianhua Wang

Yunnan Minzu University