Survival strategies of never married women. Case study the Franc of Bruges, 1730-1850

Bestaansstrategieƫn van nooit gehuwde vrouwen tijdens de vroegmoderne tijd. Casus het Brugse Vrije, 1730-1850
Begin - Einde 
2008 - 2012 (afgewerkt)
Type 

Tabgroup

Abstract

to be completed

Onderzoekers

Promotor(en)