Vanden twaelf dogheden. Een exemplarische studie naar de functies, verspreiding en doorwerking van Middelnederlandse mystieke geschriften

Vanden twaelf dogheden. Een exemplarische studie naar de functies, verspreiding en doorwerking van Middelnederlandse mystieke geschriften
Begin - Einde 
2012 - 2016 (lopend)
Type 
Onderzoeksgebied 
Tijdsperiode 
Trefwoorden 
Dutch literature
Spirituality

Tabgroup

Abstract

to be completed

Het project behelst een onderzoek naar het Middelnederlandse spirituele traktaat Vanden twaelf dogheden (Van de twaalf deugden). Deze tekst ontstond in de veertiende eeuw in het klooster van Groenendaal, werd tot in de achttiende eeuw voor verschillende doeleinden vertaald en bewerkt en genoot op die manier een wijde verspreiding over heel West-Europa. In dit project wordt bestudeerd welke inhoudelijke evoluties de deugden van Vanden twaelf dogheden ondergingen om in de verschillende (semi-)religieuze milieus waarin ze terechtkwamen te kunnen functioneren. Op die manier willen we een beter inzicht verwerven in de functies, verspreiding en doorwerking van Middelnederlandse spirituele geschriften enerzijds en in de evoluerende spiritualiteit van de late middeleeuwen en van de vroegmoderniteit anderzijds.

Joint PhD with UAntwerp, co-promoter Prof. dr. Veerle Fraeters

Onderzoekers

Promotor(en)

Doctoraatsstudent(en)