Vinaya revival on Baohua mountain in Ming–Qing China

Heropleving van Vinaya op Baohua Berg in de Ming–Qing China
Begin - Einde 
2023 - 2026 (lopend)
Vakgroep(en) 
Vakgroep Talen en Culturen
Onderzoeksgebied 
Land/Regio 
Trefwoorden 
Buddhism
Chinese Buddhism

Tabgroup

Abstract

My project focuses on the history of Baohua Mountain from the late Ming to the middle Qing period (seventeenth–eighteenth century), tracing the establishment and development of the Vinaya (monastic code) tradition there with particular emphasis on the revival of Buddhist ordinations. Scholars generally accept that the ordination procedures adopted by Baohua abbots in the seventeenth century became the national standard, and that Baohua Mountain was considered the preeminent center for the provision of ordinations and Vinaya instruction by the early twentieth century. Yet, the formation and development of this influential tradition has received relatively little scholarly attention. In this light, my research will draw on a wealth of primary sources, including local gazetteers, genealogies and autobiographical and exegetical monastic works, in order to reconstruct the history of the Vinaya tradition on Baohua Mountain. Specifically, it will regard this history as comprising three distinct periods: (1) early attempts to revitalize Buddhism on Baohua Mountain at the start of the seventeenth century that resulted in the construction of an open-air ordination platform but failed to generate a distinct Vinaya tradition; (2) reforms by two key abbots in the mid-seventeenth century that brought about greater orthodoxy and enhanced the status of the Vinaya tradition on Baohua Mountain; and (3) the proliferation of sub-branches and the conceptualization of a new lineage for the revived Vinaya tradition in the late seventeenth and eighteenth centuries. It is my intention that this research will make a valuable contribution to the wider scholarly inquiry into the nature, pattern and time frame of the Buddhist revival that began during the late Ming.

Mijn project richt zich op de geschiedenis van de Baohua-berg van de late Ming tot de midden Qing-periode (zeventiende–achttiende eeuw), waarbij gefocust wordt op de oprichting en ontwikkeling van de Vinaya-traditie (monastieke discipline), met bijzondere nadruk op de heropleving van boeddhistische ordinaties. Onderzoekers aanvaarden over het algemeen dat dat de ordinatieprocedures die door de abten van Baohua in de zeventiende eeuw werden aangenomen de landelijke standaard in China zouden worden, en dat de Baohua-berg beschouwd werd als het vooraanstaande centrum voor het geven van ordinaties en Vinaya-instructie tegen het begin van de twintigste eeuw. Toch heeft de vorming en ontwikkeling van deze invloedrijke traditie relatief weinig wetenschappelijke aandacht gekregen. In dit licht zal mijn onderzoek putten uit een schat aan primaire bronnen, waaronder lokale gazetteers, genealogieën, autobiografische en exegetische werken van monniken om de geschiedenis van de Vinaya-traditie op de Baohua-berg te reconstrueren. Mijn onderzoek beschouwt deze geschiedenis als bestaande uit drie verschillende perioden: (1) vroege pogingen om het boeddhisme op de Baohua-berg nieuw leven in te blazen in het begin van de zeventiende eeuw, wat resulteerde in de bouw van een openlucht ordinatieplatform, maar geen aanleiding gaf tot een duidelijke Vinaya-traditie; (2) hervormingen door twee belangrijke abten in het midden van de zeventiende eeuw, die leidden tot een grotere orthodoxie en de status van de Vinaya-traditie op de Baohua-berg versterkten; en (3) de proliferatie van subscholen en de conceptualisering van een nieuwe genealogie die de basis voor een gerevitaliseerde Vinaya-traditie aan het einde van de zeventiende en de achttiende eeuw. Met dit onderzoeksproject wil ik een waardevolle bijdrage leveren aan het breder wetenschappelijk onderzoek naar de aard, het patroon en het tijdspad van de boeddhistische heropleving die begon tijdens de late Ming.

Onderzoekers

Promotor(en)

Postdoctorale medewerker(s)