Visual ideals of law and justice. An iconological inquiry into nineteenth-century Belgian legal art

Visuele idealen van recht en gerechtigheid. Een iconologische studie van negentiende-eeuwse Belgische rechtsgerelateerde kunst
Begin - Einde 
2015 - 2019 (afgewerkt)
Type 
Vakgroep(en) 
Vakgroep Kunst-, Muziek- en Theaterwetenschappen
Andere instituten 
Ghent University - Ghent Legal History Institute
Onderzoeksgebied 
Tijdsperiode 
Land/Regio 
Trefwoorden 
Law
Legal history

Tabgroup

Abstract

This dissertation scrutinizes public legal art in the context of nineteenth-century Belgium. More specifically, it considers how government as well as political, legal, and administrative actors generated and used art to legitimate the administration and agents of law and justice. Employing an iconological method, this book interprets such works of art and their iconography as symptoms of a legal culture. Law and justice are not only ideals; they are also specific to their institutional meanings in the Belgian context. Insofar as this is the case, this dissertation addresses three central questions: 1) how did different actors relate to each other when commissioning public art and how were iconographical choices made; 2) what were these actors’ priorities in commissioning these artworks (style, general aesthetics, embellishment, completion of building, and form, or content and message); and 3) to what extent was there a national, coherent legal iconography, or visual language of law and justice?

Dit proefschrift bestudeert publieke rechtsgerelateerde kunst in de context van negentiende-eeuws België. Specifiek bekijkt het hoe de overheden en politieke, gerechtelijke en administratieve actoren publieke kunst genereren en inzetten om recht en (ge-)recht en hun actoren en toepassing te legitimeren. De iconologische methode interpreteert deze kunstwerken en hun iconografie als symptomen van een rechtscultuur. Recht en gerechtigheid worden daarbij niet alleen als idealen, maar ook en vooral in hun concrete, Belgische, institutionele betekenis begrepen. Naast de centrale vraag, wil het onderzoek antwoorden op drie specifieke vragen: 1) hoe de verschillende actoren binnen de bestellingen voor publieke kunst zich tot elkaar verhielden en hoe iconografische keuzes tot stand kwamen; 2) welke de prioriteiten bij deze bestellingen waren (de stijl, algemene verfraaiing, decoratie, afwerking, en de vorm, dan wel de inhoudelijke boodschap); en 3) in hoeverre we kunnen spreken van een nationale, coherente rechtsiconografie of visuele taal van recht en gerechtigheid.

Onderzoekers

Promotor(en)

Doctoraatsstudent(en)

Externe medewerkers

Dirk Heirbaut

Ghent University - Ghent Legal History Institute

Georges Martyn

Ghent University - Ghent Legal History Institute
Publicaties