Who is this Zola? Greek naturalism from a European perspective (1879-1911)

Wie is die Zola eigenlijk? Het Griekse naturalisme vanuitEuropees perspectief (1879-1911)
Begin - Einde 
2001 - 2005 (afgewerkt)
Type 
Onderzoeksgebied 
Tijdsperiode 
Trefwoorden 
Comparative literature
Greek literature
Naturalism

Tabgroup

Abstract

to be completed

Dit doctoraatsproject betreft een studie van het Griekse naturalisme binnen de eind-19de-eeuwse literaire stroming "ethografia" en in het bredere kader van het Europese naturalisme. Vooreerst wordt gepeild naar de periodisering en de specifieke aard van het Europese naturalisme, alsook naar de relatie met de nationale varianten, waaronder het Franse naturalisme uiteraard een centrale positie bekleedt. Vervolgens wordt getracht om de bevindingen narratologisch (verteller, soort focalisatie, opbouw van de geschiedenis, chronotoop) en genretheoretisch ("historisch bepaalde gendrecode") te vertalen.

In een volgende fase wordt dit "tertium comparationis" gebruikt om een uitgebreid corpus eind-19de-eeuwse Griekse teksten te analyseren, teneinde op tekstueel vlak de precieze invloed van het Europese naturalisme op de Griekse literatuur vast te stellen.

Ten slotte wordt bestudeerd in welke mate de dynamische wisselwerking tussen invloed van buitenaf (receptie van het Europese naturalisme) en interne ontwikkeling van de eigen (literatuur)geschiedenis bepalend is geweest voor het ontstaan van (het specifieke karakter van) de Griekse variant.

Onderzoekers

Promotor(en)

Doctoraatsstudent(en)