Working the land, searching the soil. A geophysical framework for diachronic land-use studies

Landbewerkers en bodemspeurders. Een geofysisch kader voor diachroon landgebruiksonderzoek.
Begin - Einde 
2020 - 2025 (lopend)
Vakgroep(en) 
Vakgroep Archeologie
Andere instituten 
Ghent University-Department of Environment
Onderzoeksgroep(en) 
Onderzoeksgebied 
Tijdsperiode 
Land/Regio 
Trefwoorden 
Neolithic
past land-use
Geoarchaeology
Geophysical prospection
Soil Physics
Environmental Studies

Tabgroup

Abstract

Through an interdisciplinary approach, this project aims to redress current understanding of Neolithic land-use. Hereby, a synergy between archaeology, environmental studies and applied geophysics will provide insight into diachronic human-environment interactions in complex pedogical environments. Aimed at a robust basis for prehistoric archaeology, this will equally offer a future-oriented methodological framework for soil and environmental studies.

Dit project wil op interdisciplinaire wijze kennis van Neolithisch landgebruik vergroten. Hierbij wordt door een wisselwerking tussen archeologie, omgevingsstudies en toegepaste geofysica inzicht beoogd in diachrone interacties tussen mens en omgeving in complexe bodemkundige omgevingen. Terwijl dit enerzijds de basis vormt voor fundamenteel onderzoek naar prehistorisch landgebruik, biedt dit een toekomstgericht methodologisch kader voor omgevingsstudies en bodemonderzoek.

Onderzoekers

Promotor(en)

Postdoctorale medewerker(s)

Externe medewerkers

Wim Cornelis

Ghent University-Department of Environment

Eelco Rensink

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Nederland

Hana Grison

Institute of Geophysics of the Czech Academy of Sciences, Department of Geomagnetism
Subprojects