LASCOS. A study into the effects of a blended professional development program on pre-primary teachers' language stimulating competences

TACOS. Een onderzoek naar het effect van een blended professionaliseringsprogramma op taalstimulerende competenties van kleuterleerkrachten
Start - End 
2023 - 2027 (ongoing)
Department(s) 
Department of Linguistics
Other institution(s) 
Odisee
Arteveldehogeschool
KU Leuven
Research Region 
Additional tags 
Multilingualism
language stimulating competences
second language learning

Tabgroup

Abstract

The quality of language stimulating interactions in early childhood education (ECE) has an important impact on the academic language skills of young children, which in turn is a powerful predictor of learning success. Although research shows that high quality teacher-child interactions are crucial for academic language learning, paradoxically, a wide range of classroom interaction studies point to the relatively poor quality and low quantity of language stimulating interactions in preschool, which is even lower in the interactions with at-risk children.

This project aims to bridge the gap between evidence-based teaching practices and actual classroom practices through a blended (online and offline) learning professional development intervention (PDI) that enhances pre-service and in-service teachers’ language stimulating (LS) competences (dispositions, situation-specific skills and classroom performance), both through individual and social learning. The online PDI component offers an innovative practice environment through video-based simulation exercises. The offline component targets teachers’ inquiry and innovation of real-life practices through collaborative video reflections, on-the-job exercises and individualised feedback.

The main research objective is to investigate the effects of the PDI on ECE teachers’ LS competences. The mixed methods approach combines survey data, simulation data, observational data, case study data from online and offline reflections, and focus group data. The research responds to a lack of experimental research mapping the competence development of ECE teachers in the field of language stimulating interactions. The valorization aims at developing the PDI and optimizing it for sustainable implementation based on the research insights. The integration of the research and valorization leads to an evidence-based professional development program (PDP) with regard to LS competences.

De kwaliteit van taalstimulerende interacties in de kleuterklas heeft een belangrijke invloed op de academische taalvaardigheid van kleuters, die op haar beurt een belangrijke voorspeller is van schools succes. Hoewel we weten dat kwaliteitsvolle taalstimulerende interacties cruciaal zijn voor de schoolse taalvaardigheid van kleuters, toch wijst heel wat interactieonderzoek op de relatief slechte kwaliteit en lage kwantiteit van taalstimulerende  interacties in de kleuterklas en is die bovendien nog lager in de interacties met kwetsbare kinderen.

Het project wil de kloof tussen de theorie en de werkelijke interacties in de kleuterklas verkleinen door een blended learning professionaliseringsinterventie (PI) te ontwikkelen dat de taalstimulerende competenties (disposities, situatie-sprecifieke vaardigheden en gedrag) van (student-)leerkrachten versterkt, door zowel individueel als sociaal leren te stimuleren. De online PI component biedt een innovatieve oefenomgeving via video-gebaseerde simulatieoefeningen. De offline component richt zich op praktijkgericht onderzoek en innovatie door leerkrachten via gezamenlijke videoreflecties, praktijkoefeningen en gepersonaliseerde feedback.

Het onderzoek heeft als doel om de effecten van het professionaliseringstraject op de TS-competenties van (student)leraren kleuteronderwijs in kaart te brengen. Door een mixed-method benadering waarbij survey-data simulatiegegevens, observatie-data, case study data uit de videoreflecties en focusgroepgegevens worden gecombineerd, komt het onderzoek tegemoet aan een gebrek aan experimenteel onderzoek dat de competentie-ontwikkeling leraren op vlak van taalstimulerende interacties in kaart brengt. De valorisatie richt zich op de ontwikkeling van het professionaliseringsprogramma en het optimaliseren van dit programma op basis van de onderzoeksresultaten. De integratie van het onderzoek en de valorisatie leidt uiteindelijk tot een evidence-based professionaliseringprogramma.

People

Supervisor(s)

Postdoc(s)

Phd Student(s)

External(s)

Rutger De Wilde

Odisee

Davy De Winne

Odisee

Liselotte Vandenbussche

Arteveldehogeschool

Marlies Algoet

Odisee

Helena Taelman

Odisee

Bénédicte Vanblaere

Arteveldehogeschool

Anne-Lotte Stevens

KU Leuven

Saskia Bruyninckx

KU Leuven

Lien Dorme

Kris Van den Branden

KU Leuven