Alternating predicates in Romanian. A study of their syntactic behavior and productivity

Alternerende werkwoorden in het Roemeens. Een studie van hun syntactisch gedrag en productiviteit
Start - End 
2022 - 2026 (ongoing)
Department(s) 
Department of Linguistics
Research Focus 

Tabgroup

Abstract

This project investigates alternating predicates in Romanian (Ma enerveaza atitudinea lui, lit. me.ACC irritates attitude.the.NOM his vs. Atitudinea lui ma enerveaza, lit. attitude.the.NOM his me.ACC irritates), and their evolution over time, as a part of a theory-informed empirical study. Alternating predicates are found in several Indo-European (IE) languages. They are a type of oblique subject construction which selects for two distinct and opposed argument structures: DAT-NOM / NOM-DAT and ACC-NOM / NOM-ACC (Barðdal et al. 2019), of which DAT-NOM and ACC-NOM are often analyzed as cases of topicalization (Dobrovie-Sorin 1987). Remarkably, when the order of the arguments is DAT-NOM or ACC-NOM, the dative or the accusative takes on the subject role, while when the order is NOM-DAT, or NOM-ACC, the nominative behaves as a subject. Among IE languages, Romanian has a unique status, showing a high number of accusative subject-like constructions, as is revealed in a pilot study I carried out (cf. also Van Peteghem 2016). The question arises as to how many of the accusative subject constructions are alternating in Romanian, and whether the alternating predicate construction is an innovation, having become productive in the history of this language, or is an IE inheritance. This project investigates the productivity of the construction from a diachronic and synchronic perspective, combining corpus analyses with psycholinguistic experiments.

Dit project onderzoekt alternerende predicaten in het Roemeens (Ma irita zgomotul, lit. me.ACC irriteert lawaai.het.NOM vs. Zgomotul ma irita, lit. lawaai.het.NOM me.ACC irriteert), en hun evolutie in een theorie-geïnformeerd empirisch onderzoek. Alternerende predicaten komen voor in verscheidene Indo-Europese (IE) talen en zijn een type van oblieke subject constructie. Ze alterneren twee verschillende – en diametraal tegenovergestelde – argumentstructuren: DAT-NOM / NOM-DAT en ACC-NOM / NOM-ACC (Barðdal et al. 2019). De argument structuren van het type DATNOM en ACC-NOM zijn meestal geanalyseerd als gevallen van topicalisatie (Dobrovie-Sorin 1987). Wanneer de volgorde van de argumenten DAT-NOM of ACC-NOM is, neemt de datief of de accusatief echter de subject rol op zich, terwijl het in de NOM-DAT of NOM-ACC constructie de nominatief gedraagt zich als subject. Het Roemeens vertoont een opmerkelijk groot aantal accusatieve subject constructies, zoals blijkt uit een eerdere pilotstudie. De vraag rijst dus hoeveel van de accusatieve subject constructies alternerend zijn in het Roemeens, en of de alternerende constructie een innovatie is, die productief is geworden in de geschiedenis van deze taal, of eerder een IndoEuropese erfenis is. Dit project onderzoekt de productiviteit van de constructie vanuit een diachroon en synchroon perspectief, en combineert corpus analyses met psycholinguïstische experimenten.

People

Supervisor(s)

Co-supervisor(s)

Postdoc(s)