Black as they were painted. Benedictine communicative strategies in an era of change (1150-1300, Southern Low Countries)

Zwartgemaakt. De communicatieve strategieën van Benedictijner monniken in een tijd van verandering (1150-1300, Zuidelijke Nederlanden)
Start - End 
2014 - 2017 (ongoing)
Department(s) 
Department of History
Research Focus 
Research Period 
Research Region 
Research Language 
Research Methodology 
Tags: 
monastic history
information history

Tabgroup