Byzantine scholia on historians and the literature of marginalia. Reading and writing practices in the margins of medieval Greek manuscripts

Byzantijnse scholia op historici en de literatuur van marginalia. Lezen en schrijven praktijken in de marge van de middeleeuwse Griekse manuscripten
Start - End 
2021 - 2024 (ongoing)
Department(s) 
Department of Literary Studies
Research Focus 
Research Period 
Research Language 

Tabgroup

Abstract

The margins of medieval Greek manuscripts are often filled with annotations of all sorts, from systematic commentaries to occasional reactions of readers. This project aims to study Byzantine marginal texts in all their facets: the material features, the literary form and the cultural circumstances in which they were written. Byzantine scholia are triggered by the main text and at the same time loaded with the intentions of annotators, which often reveal the preoccupations of their time. The genre of historiography was particularly apt to provoke commentaries about the current situations through which the readers perceived their past. This project will examine the changing attitudes of the Byzantines towards the classical past, a decisive yet controversial factor of their own identity, in the margins of the manuscripts of ancient Greek historians. It will also investigate the Byzantine marginalia on medieval Greek historians, as these engage with the literary representation of the recent past. Special attention will be paid to the compositional methods that take place in the margins. As a complement to these interpretative issues, I will prepare modern critical editions of the relevant texts including their codicological and cultural contexts. My approach thus differs from the traditional vision of scholia as mere appendages to a text. I intend to offer a reassessment of scholia as constitutive parts of the practices of reading and writing historiography in Byzantium.

De marges van middeleeuwse Griekse handschriften zijn gevuld met annotaties van allerlei soort, gaande van korte reacties van lezers tot systematische commentaren. Dit project wil Byzantijnse marginalia in al hun facetten bestuderen: de materiële eigenschappen, de literaire vorm en de culturele omgeving waarin ze geschreven werden. Byzantijnse scholia zijn getriggerd door de hoofdtekst, maar tegelijk zijn ze geladen met de intenties van de commentatoren, die de preoccupaties van hun eigen tijd onthullen. Het genre van de geschiedschrijving wekte in het bijzonder commentaar op bij de eigen achtergrond waartegen de lezers het verleden waarnamen en vormgaven. Dit project zal de attitudes van Byzantijnen tegenover het klassieke verleden onderzoeken via de marges van antieke historici. Daarnaast komen marginalia op Byzantijnse historici aan bod. Hierbij wordt aandacht besteed aan de literaire representatie van het verleden en aan de methodes van compositie die in de marges gebruikt werden. In samenhang met deze kwesties worden kritische edities van de relevante teksten voorbereid, die rekening houden met de codicologische en culturele context. Op die manier verschilt mijn aanpak van de traditionele visie, die scholia beschouwt als aanhangsels van de hoofdtekst. Mijn doel is de scholia te herevalueren als volwaardige constitutieve elementen in de Byzantijnse lees- en schrijfgewoontes van historiografische werken.

People

Supervisor(s)

Co-supervisor(s)

Postdoc(s)