The contribution and reception of non-religious women of letters in Flemish literary and general magazines

Het veld der verbeelding. Het aandeel en de receptie van niet-confessionele publicistes in Vlaamse, literaire en algemeen- culturele tijdschriften (1870-1914)
Start - End 
2002 - 2006 (completed)
Type 
Research Focus 
Research Period 
Additional tags 
Dutch literature
Women
Periodicals

Tabgroup

Abstract

to be completed

In het onderzoek werd een institutionele analyse doorgevoerd van de medewerking, de receptie, het kapitaal en het literair-sociale gedrag van niet-confessionele vrouwen die in een cruciale fase van de Vlaamse literatuurgeschiedenis in liberale en neutrale, literaire en algemeen-culturele tijdschriften publiceerden. Niet alleen het aandeel van de schrijvende vrouwen zelf werd onder de loep genomen, ook de instituties en actoren die bij hun traject in het literaire veld een rol hebben gespeeld werden bestudeerd. Aandachtspunten waren de betrokkenheid van vrouwen bij een honderdtal tijdschriften, de receptie en beeldvorming door contemporaine critici, de soorten kapitaal waarover de vrouwen beschikten en hun al dan niet strategische literair-sociale gedrag. Behalve een analyse van het schrijverschap van geconsacreerde figuren als Virginie Loveling en Hélène Swarth, kwamen ook tal van publicistes, tijdschriften en genres aan bod die door de mazen van het canoniserende net zijn geglipt maar niettemin een bescheiden aandeel in de periodieke productie hebben gehad.

People

Supervisor(s)