De evolutie in de vrouwelijksheidsconstructies in het werk van Piet van Aken (1920-1984). Een narratologische genderanalyse

De evolutie in de vrouwelijksheidsconstructies in het werk van Piet van Aken (1920-1984). Een narratologische genderanalyse
Start - End 
2012 - 2016 (ongoing)
Type 
Department(s) 
Department of Literary Studies
Research Focus 
Research Period 
Additional tags 
Dutch literature
Narratology
Gender
Image of women

Tabgroup

Abstract

to be completed

Literatuur constitueert individuen tot civiele subjecten binnen de dominante ideologie, i.c. de Westerse patrifocale burgerlijke cultuur (Althusser). Piet van Aken was geïnteresseerd in hoe subjecten psychologisch én sociaal fungeren in de context van ontstaan en evolutie van de burgerlijke, kapitalistische samenleving. Daarin speelt de vrouw een cruciale rol zoals volgens Antonio Gramsci een mens niet van de massa kan houden als hij niet van een individuele mens gehouden heeft. Ik onderzoek hoe de auteur vrouwelijkheid als narratief effect construeert a.h.v. narratologische concepten als vertelinstantie, focalisatie, bewustzijnsvoorstelling en karakterisering. Gendernarratologen stellen door “weerbarstig onderzoek” (Fetterely) dat vrouwelijkheid in die constructies ontbreekt of ondervertegenwoordigd is. Gegenderde cultuuranalyse deconstrueert de discursieve, ideologische, semiotische en psychoanalytische dimensies van de subjectconstitutie op zoek naar de ‘verzwegen vrouwelijke ervaring’. Die gegenderde narratologische literaire analyse levert voorlopig het beeld op van een vrouwelijkheidsconstructie die aan het vrouwelijk subject (verteller, focalisator, personage) een grotere mate van ‘agency’ toekent.

People

Supervisor(s)