Elk boek een nieuwe vorm. Herschrijvingen van populaire verhaalgenres in de romans van Hugo Claus

Elk boek een nieuwe vorm. Herschrijvingen van populaire verhaalgenres in de romans van Hugo Claus
Start - End 
2013 - 2017 (ongoing)
Type 
Research Focus 
Research Period 
Additional tags 
Dutch literature
Narratology
Genre
Hugo Claus

Tabgroup

Abstract

to be completed

“De mogelijkheid van wat ik ben, die verken ik via het avontuur van het schrijven van elk boek in een nieuwe vorm. Dus deze keer heb ik een vorm gehanteerd, die lekker leesbaar is, terwijl ik toch geprobeerd heb een bepaald niveau te handhaven. Het is geen onwaarachtigheid. Het is het bedienen van een bestaand patroon bijna. Daar binnenin probeer ik dat patroon te ontwrichten en literatuur te maken. Of me dat gelukt is of niet, dat is een ander hoofdstuk.”     (Hugo Claus in Limburgs Dagblad, 25-11-1972)

Het onderzoeksproject peilt naar de schatplichtigheid van Hugo Claus’ romans aan de populaire verhaalcultuur. Hoewel de literaire kritiek bij het verschijnen van verschillende romans expliciet heeft gewezen op de invloed van populaire verhaalgenres, heeft de academische Clausstudie de populaire (i.t.t. de intellectuele) dimensie van het romanoeuvre nauwelijks erkend. Dit project wil deze lacune vullen en stelt als hypothese dat Claus in zijn romans steevast populaire verhaalgenres herschrijft. Met behulp van een narratologische en intertekstuele analyse van vijf representatieve romans wordt onderzocht hoe dergelijke generische herschrijvingen samenhangen met de literaire vormgeving en narratieve compositie, en hoe ze de interpretatie en publieke receptie van de romans beïnvloeden; de resultaten worden verbonden met de productie- en receptiecontext van de werken en getoetst aan Claus’ overige romans. Zodoende maakt het project een algemeen en nauwkeuriger begrip van de eigen(zinnig)heid van Claus’ romanoeuvre mogelijk en verruimt het het intertekstualiteitsbegrip in de Clausstudie. Daarnaast demonstreert het de gebruiks- en interpretatiemogelijkheden van het concept ‘generische herschrijving’. Tot slot verschaft het onderzoek ook inzicht in bredere literatuurhistorische evoluties in de naoorlogse Nederlandse literatuur (1950-1998), zoals de gewijzigde verhouding tussen literatuur en de populaire verhaalcultuur en de opvattingen in de literatuurkritiek daaromtrent.

People

Supervisor(s)

Phd Student(s)