Enthralled by death. Comparative research into the formation of religious group cultures influenced by the devotio moderna in the late medieval Low Countries

In de ban van de dood. Comparatief onderzoek naar de vorming van religieuze groepsculturen onder invloed van de moderne devotie in de laatmiddeleeuwse Nederlanden
Start - End 
2006 - 2010 (completed)
Type 
Department(s) 
Department of History
Research Focus 
Research Period 
Research Region 
Research Language 
Research Methodology