Enthralled by death. Comparative research into the formation of religious group cultures influenced by the devotio moderna in the late medieval Low Countries

In de ban van de dood. Comparatief onderzoek naar de vorming van religieuze groepsculturen onder invloed van de moderne devotie in de laatmiddeleeuwse Nederlanden
Begin - Einde 
2006 - 2010 (afgewerkt)
Type 
Vakgroep(en) 
Vakgroep Geschiedenis
Onderzoeksgebied 
Tijdsperiode 
Land/Regio 
Taal 
Onderzoeksmethode