Gender, politics and ideology in medieval historiographical sources. Politicising the discourse of femininities and masculinities in the Flandria Generosa chronicles

Gender, politiek en ideologie in middeleeuwse historiografische bronnen. De politieke strategieën van het gender discours in de Flandria Generosa kronieken
Start - End 
2015 - 2019 (ongoing)
Type 
Department(s) 
Department of History
Research Focus 

Tabgroup