High tide, low tide: The late-medieval harbour of Bruges as a maritime-cultural landscape

Hoog tij, laag tij: Het laatmiddeleeuwse havensysteem van Brugge als een maritiem-cultureel landschap
Start - End 
2019 - 2024 (ongoing)
Department(s) 
Department of Archaeology
Department of History
Research Focus 
Research Period 

Tabgroup

Abstract

Between 2019 and 2024, an interdisciplinary team at Ghent University studies the role of Bruges as a late-medieval harbour and the maritime-cultural landscape stretching along the Zwin. This tidal inlet was once dotted with several outports, of which Damme and Sluis are best known. Other outports, such as Hoeke and Monnikerede, have disappeared after the economic downfall of the city and have since been preserved under a thin layer of polder clay. A unique combination of archaeological, historical, and paleo-ecological/geological research into this complete maritime-cultural landscape allows a renewed insight of the dynamic interaction between man and nature, the connectedness to the local and global trade network, the transactions in bulk goods and the impact of the many foreigners residing in the area on material culture.

Tussen 2019 en 2024 bestudeert een interdisciplinair team van de UGent de rol van Brugge als laatmiddeleeuwse haven en het maritiem-culturele landschap dat zich uitstrekte langsheen het Zwin. Deze getijdengeul lag ooit bezaaid met verschillende voorhavens, waarvan Damme en Sluis de meest gekende zijn. Andere voorhavens, zoals Hoeke en Monnikerede, verdwenen grotendeels na de economische teloorgang van de stad en liggen sindsdien bewaard onder een dun laagje polderklei. Door een unieke combinatie van archeologisch, historisch en paleolandschappelijk onderzoek naar dit volledige maritiem-culturele landschap krijgen we een vernieuwd inzicht in de dynamische interactie tussen mens en natuur, de verbondenheid binnen het lokale en met het globale handelsnetwerk, de transacties in handelsgoederen en de impact van in de regio verblijvende buitenlanders op de materiële cultuur.

People

Supervisor(s)

Postdoc(s)

Phd Student(s)

External(s)

Stephen Louwye

Department of Geology, Ghent University
Subprojects