Learning as shared practice. Towards a new understanding of education in monastic communities of the high middle ages

Leren als gedeelde praktijk. Een nieuwe kijk op kennisverwerving in kloostergemeenschappen tijdens de volle middeleeuwen
Start - End 
2014 - 2017 (ongoing)
Department(s) 
Department of History
Research Focus 
Research Period 
Research Region 
Research Language 
Research Methodology 

Tabgroup