Language assistance in criminal proceedings in Belgium

Taalbijstand voor anderstalige betrokkenen in strafzaken in België
Start - End 
2021 - 2026 (ongoing)
Type 
Department(s) 
Department of Translation, Interpreting and Communication
Research Focus 
Research Methodology 

Tabgroup

Abstract

In this ethnographic research project, we examine the implementation and application in Belgium of EU Directives 2010/64/EU and 2012/29/EU on the right to oral and written language assistance in criminal proceedings. We examine (1) how these directives were transposed into Belgian national law, (2) how the police, the correctional court and the public prosecutor's office in Ghent apply the right to language assistance in practice and (3) what role lawyers play in facilitating language assistance for their clients.

In dit etnografisch onderzoeksproject onderzoeken we de implementatie en toepassing in België van de EU-richtlijnen 2010/64/EU en 2012/29/EU omtrent het recht op mondelinge en schriftelijke taalbijstand voor verdachten en slachtoffers in strafzaken. We gaan na (1) hoe die richtlijnen werden omgezet in de Belgische nationale wetgeving, (2) hoe de politie, de correctionele rechtbank en het parket in Gent het recht op taalbijstand toepassen in de praktijk en (3) welke rol advocaten spelen in de facilitering van taalbijstand voor hun cliënten.

People

Supervisor(s)

Co-supervisor(s)

Phd Student(s)