Masculinities that matter. Reading Hemingway and Lawrence with Judith Butler

Start - End 
2004 - 2010 (completed)
Type 
Research Focus 
Research Period 
Additional tags 
English literature
Masculinity

Tabgroup

Abstract

to be completed

Dit project onderzoekt hoe personages in werken van Lawrence en Hemingway op zoek gaan naar een fundering voor hun mannelijkheid. Dit gebeurt aan de hand van de gendertheorie van Judith Butler, om op die manier niet alleen tot nieuwe inzichten te komen betreffende het onderzochte corpus, maar tevens om de validiteit van de hedendaagse “queer theory” als leesmethode te testen

People

Supervisor(s)