Medieval Bruges and its outports. A landscape-archaeological approach to the debate on the Zwin estuary

Middeleeuws Brugge en haar voorhavens. Een landschaps-archeologische benadering van het Zwin-debat
Start - End 
2013 - 2017 (ongoing)
Type 
Department(s) 
Department of Archaeology
Department of History
Research Focus 

Tabgroup

Abstract

01/01/2013-31/12/2017: FWO-Flanders (total budget 295,000 euro) Middeleeuws Brugge en haar voorhavens. Een landschaps-archeologische benadering van het Zwin-debat [Medieval Bruges and its outports. A landscape-archaeological approach to the debate on the Zwin Estuary] (main supervisor Wim De Clercq (archaeology), co-supervisors Jan Dumolyn, Geert Verhoeven (archaeology), Erik Thoen (history), Marc Van Meirvenne (bio-engineering).

People

Supervisor(s)

Phd Student(s)

Researcher(s)

External(s)

Marc Van Meirvenne