Medieval Bruges and its outports. A landscape-archaeological approach to the debate on the Zwin estuary

Middeleeuws Brugge en haar voorhavens. Een landschaps-archeologische benadering van het Zwin-debat
Start - End 
2013 - 2017 (ongoing)
Type 
Department(s) 
Department of Archaeology
Department of History
Research Focus 

Tabgroup